tirsdag 17. april 2012

Nonfigurativt i Varmbadet


Foto: Kow d.e. 15042012 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Et av Lise Ivarsons glade, lette nonfigurative bilder i selvlaget tempera.


Vigdis Hareide leker med kullstiften.


Drøbak Kunstforening har åpnet utstillingssesongen.
I Varmbadet kan man til 22. april se malerier laget av Lise Ivarson og kulltegninger av Vigdis Hareide.

Dus tempera
Lise Ivarson er 53 år gammel og bor Bærum.
Hun har utdanning fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt som er en tre-årig privat kunstskole i Bærum, og hun studerer kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.
hjemmesiden sin skriver hun at hun primært arbeider med tempera og utforsker hvordan forskjellige blandingsforhold påvirker valør, intensitet og gjennomskinnelighet.
Bildene bygges opp lag på lag.
"Det er selve maleriet, prosessen i arbeidet, hvordan farger og former påvirker hverandre og flater endres underveis, som interesserer meg og som er min drivkraft," opplyser hun.
Ivarson har altså en teknisk tilnærming til bildemediet og tilsynelatende ikke noe på hjertet som hun vil meddele oss.
Det betyr ikke at bildene ikke vekker følelser som glede, undring - eller likegyldighet.
Lise Ivarson er en spennende bildekunstner nærmest på trossav at hun framstiller seg som tekniker.

Lekende kullstift
Vigdis Hareide er 66 år, født i Oslo, men bor i Bergen.
Hun har allsidig kunstfaglig utdanning fra ut- og innland.
Også Vigdis Hareide eksperimenterer.
Hun bruker ulike teknikker og uttrykksmidler.
Hun har tidligere gått utradisjonelle veger og prøvd nye "maleteknikker" for å undersøke "malematerien som flytende element", som hun uttrykker det.
Bildene hun viser i Varmbadet, avslører at hun fortsatt eksperimenterer.
Denne gangen ved uvøren bruk av kullstift i klussende,ofte krusedullliknende bevegelser.
Det gir bildeuttrykk og flater som det er lett å avvise som amatørmessige lettvintheter.
Men den som gir bildene tid til å gjøre inntrykk, vil kanskje oppleve at de rommer mer enn et overflatisk blikk umiddelbart klarer å formidle.

Nonfigurativ kunst
Bilder bør ikke "bety" noe eller avbilde en igjenkjennbar form.
Men de bør formidle eller vekke til live følelser.
Følelser trenger ikke å gå vegen om intellektet.
Nonfigurativ kunst er som musikk.
Den virker direkte på følelsene.
Tviler du kan du benytte sjansen og gå i Varmbadet og se om påstanden stemmer.
Utstillingen er åpen fra klokka 1200 til 1600 fra torsdag 19. til og med søndag 22. april.

Ingen kommentarer: