mandag 30. april 2012

Lindetrærne på plass rundt BankløkkaFoto: Kow d.e. 27042012 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Rune Wiggen gir de nye lindetrærne deilig, feit jord rundt røttene slik at de skal etablere seg hurtig og vokse seg store og majestetiske.


Arild Kristiansen legger ut dryppanlegget som skal sørge for at de nye trærne får tilstrekkelig fuktighet for å kunne etablere seg og vokse seg frodige.


De nye trærne har forlatt den beskyttede tilværelsen hos gartner Seim på Askim. Rundt Bankløkka har de fått støtte og beskyttelse for å klare seg i etableringsfasen.


Tre for tre kommer den nye alléen på plass. Om tre-fire uker er Bankløkka forhåpentlig omkranset av unge, frodige lindetrær.

Målet er at den nye alléen rundt Bankløkka skal være på plass til 17. mai, har lederen for kommunens enhet for drift- og forvaltning, Bjørn Edholm, proklamert.
Enkelte har ment at det var å ta munnen for full.
Men alt tyder på at Edholm holder det han har lovet.
Ja, trolig kan vi til og med feire 1. mai med alléen så godt som på plass.

Grønn oase
Rundt Bankløkka står de nye lindetrærne på rekke og rad - plantet i feit, fin jord og med nyanlagt vanningssystem som skal sørge for at de nyplantede trærne får den fuktigheten de trenger for å kunne etablere seg og utvikle store kroner som på ny skal omdanne Bankløkka fra asfaltørken til grønn oase.
Stativer og oppbinding skal hjelpe og beskytte trærne mot vind og vær og ublid behandling i etableringsfasen.
Men får de vokse i fred, klarer de seg nok snart på egen hånd.

Fra Askim til Drøbak
Trærne kommer fra Askim, kan Rune Wiggen fra kommunens grønne etat berette.
Der har de vokst seg til under sakkyndig og omsorgsfullt oppsyn på Seims gartneri og planteskole.
Til Drøbak kommer de med velutviklet rotsystem godt innpakket i sekkestrie som følger plantene ned i plantehulllet på det nye voksestedet.
Og hullet fyller Wiggen med fin, feit, næringsrik jord som skal bidra til god etablering og rask tilvekst.
Jorda kastes på med spade.
Å plante trær er håndverk.
Og må gjøres med omtanke og forsiktighet.

Kunstig vanning
I bedet mellom Bankløkka og Kirkegata legger Arild Kristiansen vanningsanlegg.
De 65 lindetrærne som nå får sitt nye hjem i Drøbak sentrum, har kostet kommunen noe over en halv million kroner.
De ville derfor være særdeles upraktisk om de ikke skulle klare å etablere seg av mangel på vann der de står i kanten av den asfalterte plassen, så Kristiansen og kollegene sørger for nødvendig vanntilførsel.
- Er det dryppanlegg du legger ned?
- Den brune slangen er gjennomhullet og sørger for vanningen, mens den svarte sørger for vanntilførselen, opplyser Kristiansen, som knapt tar seg tid til å rette ryggen, mens han konverserer med nysgjerrige forbipasserende som interessert betrakter arbeidet.

Parkområdet Drøbak
Resultatet av nyplantingen blir sikkert bra.
Etter min mening skulle flatehogsten rundt Bankløkka aldri funnet sted.
Uttak av syke, falleferdige trær og innplanting av nye, ville sørget for en naturlig, gradvis fornyelse i samsvar med naturens egne lover.
Men: Når så galt skjedde, må jeg gi kommunen ros for å rette opp skaden raskt og effektivt.
Forhåpentlig får de nye trærne en god vekstsesong .
Og forhåpentlig får de stå i fred - for klåfingre og personer med ødeleggelseslyst.
Slik at området rundt Bankløkka, Kirkegata og Wienerbrødskjæringa igjen kan framstå som en forlengelse av Badeparken - m.a.o. ord som en integrert del av parkområdet Drøbak.

Ingen kommentarer: