onsdag 26. oktober 2011

Resirkulert kommunestyre?

26.10.2011: Dette er i følge Frogn kommunes nettside, kommunestyret i Frogn. Det tviler jeg sterkt på. For å si det forsiktig.

Når man slår opp på kommunens nettside, er det ofte fordi man ønsker faktiske opplysninger.
Stor var min forundring da jeg fikk se kollagen med bilder av kommunestyremedlemmene.
Hadde May Granum og Martin Schanke stilt til gjenvalg og blitt valgt inn?
Det har gått meg hus forbi.
Jeg trodde tvert i mot at ...

Loge fortsatt med?
Og Bjørn Loge?
Under en egen vignett i høyre marg fortelles det på oppslagssiden at han nå er tilbake i kommunestyret etter en valgperiodes opphold.
Og jeg som trodde at han nå hadde trukket seg tilbake.
For godt.
Dette var overraskende.

Snøen som falt i fjor
Hvis kommunens nettside bringer gammelt "nytt" - og ikke er til å stole på - hvor skal man da hente aktuelle opplysninger om kommunen?
Personlig har jeg bodd i kommunen i 36 år, og følger sånn noenlunde med på det som skjer.
Jeg ser nok derfor hvilke opplysninger tiden har løpt fra, og hva som er aktuelt.
Men gjør yngre mennesker og nyinnflyttede til kommunen det?
Eller folk i andre kommuner som søker opplysninger på nettstedet om Frogn?
Kan de vite at kommunen ikke makter å holde nettsiden sin ajour?
At den som slår opp der, serveres gamle "nyheter"?

Rett opp
Sånn som dette skal det jo ikke være.
Når jeg - eller andre - søker aktuelle opplysninger på kommunens nettside, venter vi å finne det.
Ikke opplysninger om snøen som falt i fjor.
Så derfor, Frogn kommune: Se til å komme ajour!
Jo før, jo heller.

Ingen kommentarer: