mandag 23. mars 2015

Hva driver Amta med?Nesodden har ikke direkte ordførervalg. Hva mener Amta med å konstruere en situasjon hvor SVs ordførerkandidat Christian Hintze Holm settes opp i en ordførerduell med ordfører Nina Sandberg? Har Amta en egen politisk Agenda?Og hva mener Amta med dette førstesideoppslaget? Er Amta motstander av formannskapsprinsippet? Ønsker Amta direkte ordførervalg for at Hintze Holm skal bli ordfører?

Etter at Nesodden vedtok å ikke arrangere direkte valg på ordfører ved forrige kommunevalg, har representanter for den såkalte venstresiden på Nesodden fylt Amta med leserinnlegg.
Innleggene har inneholdt utilslørt kritikk av partiene i posisjon.
Verst har det gått ut over ordfører Nina Sandberg.

Norske kommuner styres etter formannskapsprinsippet.
Velgerne velger kommunestyret, kommunestyret velger formannskapet.
De folkevalgte velger ordføreren.
Det er kommunestyret og formannskapet som styrer kommunen.
Ikke ordføreren!

Dette har vært hovedprinsippet ved norske kommunevalg siden 1837.
Med ett fem år langt unntak: Fra 1940 til 1945 var formannskapsprinsippet satt ut av funksjon.
I disse årene ble kommunene styrt etter førerprinsippet.
Ordføreren tok avgjørelsene etter råd fra bytinget eller herredstinget, altså kommunestyret.
Systemet med en styrende, ofte egenrådig, ordfører er noe de fleste av oss nødig vil ha igjen.
Derfor støtter vi formannskapsprinsippet.

At den såkalte venstresiden på Nesodden, ønsker direkte valg på ordfører er lett å forstå.
Får de ordføreren, får de en snarveg til de indre gemakker med makt og innflytelse som ikke står i forhold til den politiske oppslutningen de får ved valg.
For å oppnå denne fordelen, framstiller de direkte ordførervalg som mer demokratisk og velgervennlig enn valg etter formannskapsprinsippet.

Direkte ordførervalg er imidlertid ikke spesielt demokratisk.
Ordføreren er ikke en egen, selvstendig maktenhet i kommunen.
Og skal ikke være det!
Ordføreren er tillitsvalgt.
Hun eller han representerer kommunestyret og formannskapet.
En ordfører som ikke har kommunestyrets og formannskapets tillit, er ikke en demokratisk garanti, men en trussel mot og belastning for de styringsorganene som velgerne har valgt og gitt i oppdrag og representere dem i valgperioden.

Hva ønsker Amta å oppnå ved sine oppslag?
Er Amta motstander av formannskapsprinsippet?
Forstår ikke Amta at avisa bærer ved til bålet og fyrer oppunder den politiske kampen på Nesodden?
Valgkampen er i gang, og Amta har gjort seg selv til mikrofonstativ.

Det er mulig at oppslagene de siste dagene kan gi Amta en kortvarig vind i seilene.
Men når folk får tenkt seg om, kan det hende at de finner ut at de ikke er tjent med en avis som ukritisk fisker i rørt vann og låner seg ut til en bestemt interessegruppe.

Er oppslagene fra Nesodden utslag av den "nye linjen" som Amta har annonsert etter en ny medarbeider for å sette ut i livet?
I så tilfelle forstår jeg bedre ordføreren i Frogn og andre som har gitt uttrykk for sine betenkeligheter.
1 kommentar:

Anonym sa...

Det er slettes ikke uvanlig at en avis foretar meningsmålinger både rundt hvilken ordfører man ønsker og hvilket parti man vil stemme på før et valg. Derav journalistikken. Vi synes det også var interessant at Sandberg og Hintze Holm kom likt på målingen, derav førstesiden.

Så til Hintze Holms kritikk. En kritikk som dette fra forrige ordfører er etter min mening oppsiktsvekkende og forsvarer presentasjonen. At den er debattverdig i flere former, viser kommentarene både hos oss og andre steder i sosiale medier de siste timene. Jeg skjønner påstanden om at Amta er med på å skape politisk splittelse, men jeg er uenig i påstanden. Deler av kritikken er ikke ny og jeg vil snarere si at vi omtaler en faktisk politisk splittelse og konflikt, og det mener jeg våre lesere skal få informasjon om. Det er i alle fall det som er grunnlaget for journalistikken her. Og den falt sammen med vår meningsmåling. Du stiller spørsmålet "Hva driver Amta med?". Amta driver politisk journalistikk, i disse tilfellene beskriver vi det jeg oppfatter som dårlig personkjemi mellom to av Nesoddens toppkandidater samt en betydelig politisk splittelse som kan føre til fortsatt dårlig samarbeid på venstresiden i Nesodden-politikken.

Mvh Jon Martin Larsen, redaktør i Amta.