søndag 15. desember 2013

Helt unødvendig navnebytte

Frogn eldresenter skal skifte navn.
De gamle vil ikke være eldre lenger.
Nå skal de være seniorer.

Litt av et anstaltmakeri, spør du meg.
Jeg er 76 år - og jeg er gammel.
Jeg har en sønn med samme navn som meg selv.
Jeg skriver derfor d.e. etter navnet mitt.
Det betyr "den eldre".
Jeg er norsk og bruker derfor en norsk betegnelse.
En betegnelse som er brukt av nordmenn i århundrer.

Senior er ikke synonymt med eldre - eller gammel.
Seniorer brukes som regel om personer som er over 50 år.
Noen lar grensen gå ved 40 år.
I arbeidslivet er personer helt ned i 20-30-årsalderen seniormedarbeidere.
Senior brukes ikke der som en aldersangivelse, men som uttrykk for at enkelte er litt høyere på strå enn andre.
Seniorbegrepet er altså mangetydig, uklart og forvirrende.

Skammer folk seg over å være eldre - eller rent ut sagt gamle?
Noen gjør visst det.
Frogn seniorsenter betyr altså at det er et sted for folk fra 40
Jeg syns det er på tide med et navnebytte, sier daglig leder på Frogn eldresenter, Sissel Johansen.
Hun mener i følge Amta, at begrepet "eldresenter" gir inntrykk av at senteret er for "eldre som er dårlige og kanskje ikke så oppegående."
"Mange identifiserer seg ikke med "eldre". De føler seg ikke som eldre, og da har de heller ikke lyst til å komme hit", forteller Sissel Johansen.

Det tror jeg ikke noe på.
Ordene gammel og eldre forteller ikke om fysisk eller psykisk form og status.
En gammel eller eldre person er ikke per definisjon hjelpetrengende.
De gamle - eller eldre - bruker senteret.
Oppslutningen har vært enestående - i alle år.
Navnet - dvs. betegnelsen eldre - har aldri skremt bort noen.
Og betegnelsen "seniorsenter" vil neppe tiltrekke seg noen som ikke ville kommet selv om begrepet "eldresenter" var blitt beholdt.

Flertallet av de som bruker Frogn eldresenter, ønsket å beholde dagens navn. 
Men for den daglige lederen, Sissel Johansen, har det vært viktig å skifte, forteller Amta på nett.
Lederen hevder nemlig at hun har snakket med folk som bekrefter at de gjerne kommer til et seniorsenter, men ikke til et eldresenter.
Frogn seniorsenter vil være et senter for alle som enten er uføretrygdede eller har gått av med pensjon, uttaler hun.

Her er det en brist i logikken.
Man blir ikke senior av å bli ufør eller fordi man av annen grunn blir satt utenfor arbeidslivet.
For personer i denne situasjonen må begrepet "seniorsenter" oppleves som like misvisende som "eldresenter".
Storm i vannglass?
Kanskje det.
Men jeg er tilhenger av å kalle en spade for et spade.
Flertallet av dem som bruker tilbudene i Hospitalet er gamle.
Noen av brukerne er til og med eldre enn de øvrige.
Og noen er eldst.
Det betyr ikke at de er senile, fysisk handikappede eller av andre grunner hjelpetrengende.
Og er de det, er de fullverdige brukere likevel.
Verken de friske eller de hjelpetrengende får endret sin status om senteret skifter navn.
Et navneskifte er - som sagt - bare anstaltmakeri.
Eller for å si det rett ut: Jåleri!

Ingen kommentarer: