torsdag 21. april 2011

Ingen skrotaksjon i år heller

Foto: Kow d.e. 05042011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Hit, men ikke lenger. Gropa på Ottarsrud er stengt for folk som vil kvitte seg med skrot og skrap.


Her burde det vært gjort klar til skrotaksjon, men det blir ingen aksjon i år heller.

"Det blir ingen skrotaksjon i regi av kommunen i år, det henvises til gjenbrukstasjonene til Follo Ren," svarer Ole Kirkeby i Frogn kommune når DrøbakNotater henvender seg til kommunen for å få vite når årets skrotaksjon skal finne sted.

Avlyst for godt?
I fjor ble det gitt inntrykk av at skrotaksjonen ble avlyst fordi det var vanskelig å kombinere aksjonen med akutte, preserende oppgaver som teknisk etat måtte ta seg av.
Når aksjonen nå er "avlyst" for andre år på rad, regner jeg med at den er avlyst for godt.

Praktisk og naturvennlig
Skrotaksjonen i "Gropa" på Ottarsrud var et meget populært og nyttig tiltak.
Folk flest ble gitt anledning til å bli kvitt søppel som ikke kan leveres i den rutinemessige søppelinnhentingen, på en rasjonell og praktisk måte.
Oppslutningen var enorm og fortalte sitt om behovet.
Køene av biler og tilhengere med "ukurrant" søppel og skrot var lange, og skrot som ellers lett kunne ende som forsøpling i naturen, ble levert inn og tatt hånd om på en miljø- og naturvennlig måte.

Hvem tjener på avlysningen?
Skrotaksjonen var et forbilledlig tiltak som Frogn kommune hadde all mulig grunn til å være stolt av.
I likhet med leveringsordningen for hageavfall, viste den at Frogn var en miljøbevisst og naturvennlig kommune som heller ser at avfallsressursene blir tatt vare på og behandlet på en ansvarsbevisst måte, enn at de havner i skograbber og vegkanter som skjemmende og forurensende avfall.
Hvilke tungtveiende grunner finnes til at denne ordningen blir brakt til opphør?
Eller rettere: Hvem har egentlig besluttet at den skal opphøre? Og hvem tjener på at skrot ikke skal kunne leveres gratis til eventuell destruksjon, miljøvennlig deponering eller gjenbruk?

Kastes i naturen
"Det henvises til gjenbruksstasjonene til Follo Ren," svarer Ole Kirkeby på vegne av kommunen. Tror kommunen - i klartekst: politikerne - at all det skrotet som ville vært levert i "Gropa" under en årlig skrotaksjon, blir levert inn på den såkalte "gjenbruksstasjonene"?
Mot betaling?
Eller taler sannsynligheten - og erfaringen! - for at skrotet blir liggende der det er, eller blir kastet i naturen?
I skogen, langs øde veger eller i sjøen?

Follo Ren
Follo Ren er et interkommunalt tiltak som skal hjelpe kommunene med avfallshåndteringen.
Hvis aksjoner og kampanjer hvor folk kan levere skrot og søppel gratis, ikke lenger kan arrangeres fordi Follo Ren taper inntekter, er man kommet skeivt ut.
Da er middelet blitt målet.
De som mener at Follo Ren har rett på søpla - og inntektene! - håper selvfølgelig på at tanken på vårlige skrotaksjoner skal dø bort og gå i glemmeboka.
Det bør de ikke lykkes med.
Det bør et eller flere miljøbevisste politiske partier sørge for.
For det er vel politikerne som bestemmer politikken i Frogn?
Også miljøpolitikken?
Og spørsmålet om skrotaksjoner er et spørsmål om miljøpolitikk.
Ikke om inntekter for Follo Ren.

Ingen kommentarer: